Hizmet Standartları Listesi

 

 

KAVAKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç Süre)
1. Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Toprak Vizesi, 
2- Temel Vizesi, 
3- Isı Yalıtım Vizesi 
4- Kanal Vizesi 
5. Demir Vizesi 
6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 
7- Cins Değişikliği Yazısı 
8- 1318 Ebadında On ve Arka Cephelerden 2 şerAdet Fotoğraf, 
9- Cevre Düzeni Vizesi/Ağaç Ücreti 
10- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa) 
11- işgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı, 
12 -Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda) 
13- SSK dan ilişiksiz Belgesi, 
14- Telefon Ankastre Vizesi, 
15 -Sığınak Raporu 
16- İş bitirme Tutanağı 
17- Harç ve Ücretler 
18- Mal Sahipleri Taahhütnamesi 
19- Bşb. Bld. İtfaiye Daire Bşk. Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı 
20- İskân Dilekçesi
15 Gün
2. İmar Durumu 1-Aplikasyon Krokisi, 
2- Tapu Fotokopisi, 
3- Harç Makbuzu
1 Gün
3. Kuşat Ruhsat işleri 1- Kimlik Fotokopisi, 
2- ÇTV Kaydı, 
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi, 
4- 1 Adet Fotoğraf, 
5- Ustalık Belgesi, 
6- Kira Kontratı Fotokopisi, 
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı 
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü, 
9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa) 
10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi 
11- İtfaiye Raporu,
7 Gün
4. Cenaze, Defin 1- Doktor Raporu, 
2- Nüfus Kâğıdı,
5 Dakika
5. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 1- Başvuru Formu, İtfaiye Raporu 
2- Oda Kayıt Belgesi, Güvenlik Görüş Yazısı, İkametgah, Fotoğraf 
3- Tapu Fotokopisi,Kira Kontratı, İmar Durumu, Mesafe Krokisi, Sabıka Kaydı
1 Gün
6. Nikah İşlemleri 1- Nüfus Cüzdanı, 
2- Nüfus Kayıt Örneği, 
3- Evlenme Beyannamesi, 
4- Fotoğraf, 
5- Sağlık Raporu, 
6- İzin Belgesi.
1 Gün
7. Abone İşlemleri 1- Nüfus Kimlik Bilgileri 
2- Abone Sözleşmesi
5 Dakika
8. Emlak Beyanı 1- Tapu Fotokopisi 
2- Nüfus Kimlik Bilgileri 
3- Adres Bilgisi
10 Dakika
9. Gelir tahsili işlemleri 1- Mükellef Sicil No 2 Dakika
10. Giderlerin ödenmesi 1- Fatura 
2- Teklif
5 Dakika
11. Ölçü ve ayar işleri 1- Beyanname 5 Dakika
12. 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 1-Başvuru Formu, Ustalık Belge No, Karayolu Trafik Güvenlik Raporu 
2- İtfaiye Raporu, Emisyon ve Deşarj İznine Bağlı ise Analiz Raporu, Tehlikeli Atıklar ile ilgili Belge, Sosyal Tesislerin Durumu
1 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri 
İsim: Pınar UZAN 
Unvan: Yazı İşl. Memur V.

Adres: Kavakköy Belediyesi 
Tel: 0 286 597 75 06

Faks: 0 286 597 77 31 
E-Posta :kavakkoybelediye@hotmail.com

 

İkinci Müracaat Yeri: Hesap İşleri 
İsim: Serkan ÖZEL

Unvan: Bld. Muh. V.
Adres: Kavakköy Belediyesi 
Tel: 0 286 597 75 06 
Faks: 0 286 597 77 31 
E-Posta :kavakkoybelediye@hotmail.com