EncümenNecati KOPÇA
Belediye Başkanı (Encümen Başkanı)
Mustafa NALBANT
Encümen Üyesi
Ertan AKINCI
Encümen Üyesi
Pınar UZAN
Yazı İşl. M. V. (Memur Üye)
Serkan ÖZEL
Bld. Muh. V. (Memur Üye)