EncümenNecati KOPÇA
Belediye Başkanı (Encümen Başkanı)
Mustafa NALBANT
Encümen Üyesi
Arif ESER
Encümen Üyesi
Pınar UZAN
Yazı İşleri Müdürü (Memur Üye)
Serkan ÖZEL
Bld. Muh. V. (Memur Üye)