EncümenNecati KOPÇA
Belediye Başkanı (Encümen Başkanı)
Murat AS
Encümen Üyesi
Gürkan AĞIRMAN
Encümen Üyesi
Pınar UZAN
Yazı İşleri Müdürü (Memur Üye)
Serkan ÖZEL
Bld. Muh. V. (Memur Üye)