» Güncel  » Duyurular

  
İMAR PLANLARI
30.06.2021 12:48

 Kavakköy Belediye Başkanlığınca hazırlattırılan, Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Sınırları içerisinde kalan; Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Kavakköy Beldesi, 1/5000 ölçekli Kavakköy Beldesi Nazım İmar Planı ve Kavakköy Kıyı Kesimi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Kavakköy Beldesi Uygulama İmar Planı ile Kavakköy Kıyı Kesimi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 07.06.2021 tarihli ve 1063239 sayılı olurları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış olup; onaylı NİP- 00287242, UİP-00901144 plan işlem numaralı ve 2021/77 arşiv nolu Saros Körfezi ÖÇKB,  1/5000 Ölçekli Kavakköy Beldesi Nazım İmar Planı ile Kavakköy Kıyı Kesimi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Kavakköy Beldesi Uygulama İmar Planı ve Kavakköy Kıyı Kesimi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 28.06.2021 tarihinde Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
Duyurular
6. Etap İmar Uygulaması Askıdan İndirme
İmar Uygulamaları Hakkında
6. Etap İmar Uygulaması İlanı
1.Etap Uygulaması
5. Etap İmar Uygulaması İtirazların İlanı
4. Etap İmar Uygulaması İlanı
2. Etap İmar Uygulaması İlanı
5 Etap İmar Uygulaması İlanı
3 Etap İmar Uygulaması İlanı
1 Etap İmar Uygulaması İlanı
Sıfır Atık Belgesi
Enerji Verimliliği Haftası
Kavakköy Koruma Amaçlı İmar Planları
SU FATURALARINDA KDV İNDİRİMİ
İMAR PLANLARI
LAVANTA GÜNLERİ
1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı


1